Generell oppførsel

Parkering

Parkering ved surfing på Saltstein skal skje på Oddanesand camping. Dette er innvilget av eier Ole. Det er absolutt ikke lov til å parkere nede ved brekket. All parkering må skje på de oppmerkede plassene i området utenfor dusjene. Avvik fra dette kan medføre utestengelse fra parkeringen for alle.
Det er åpent for kjøring inn til Oddanesand mellom kl 23.00 og 07.00

Skifting & hensyn

Skifting IKKE skje i garderobene på Oddanesand camping. Vis også til at det er campinggjester på området, bruk håndkle! Klager fra de vil bare gjøre det verre for oss.

Dette er sånn det bør gjøres11140225_10205361545216168_5375149503076974634_n

Dette er sånn det IKKE må gjøres11150851_10205360534670905_2011143030717551789_n